[ Wprost Online - www.wprost.pl ]
17 listopada 2003
[ Polska ] [ Europa ] [ Świat ] [ Biznes ] [ Kultura ] [ Cywilizacja ] [ Tygodnik ]
Wprost Online > Tygodnik > Wydanie nr 1091 > Artykuły
[ wyślij ]wyślij [ drukuj ]drukuj [ forum ]forum

Gdzie się leczyć
Tygodnik "Wprost", Nr 1091 (26 października 2003)

Najlepsze szpitale w Polsce - okulistyka, otolaryngologia, ortopedia

Cuda w medycynie się zdarzają - nawet polskiej - ale tylko w ośrodkach perfekcyjnie zarządzanych. Operacje zaćmy i rogówki najlepiej w Polsce wykonywane są w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach. Ortopedzi Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich uzyskują najlepsze rezultaty w leczeniu złamań kości i stanów pourazowych oraz w operacjach wszczepienia stawu kolanowego. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie najskuteczniej leczy się głuchotę i nowotwory krtani. Świetne wyniki uzyskuje się również w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Poz-naniu (najlepsze efekty w operacjach wszczepienia stawu biodrowego), na oddziale otolaryngologicznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (polipy i torbiele krtani oraz zapalenie krtani), w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie (przewlekłe ropne zapalenie zatok) oraz Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie (leczenie jęczmienia i gradówki - torbieli na brzegu powieki).

Jak przebadaliśmy szpitale
"Wprost" rozesłał do wszystkich zarejestrowanych przez Ministerstwo Zdrowia lecznic w naszym kraju wielostronicową ankietę, mającą na celu przede wszystkim określenie skuteczności terapii w danej placówce. W tym numerze przedstawiamy ranking placówek medycznych w zakresie okulistyki, otolaryngologii i ortopedii. W dwóch następnych numerach - w zakresie kardiologii, kardiochirurgii oraz chirurgii, ginekologii, urologii i psychiatrii.
Do wszystkich lecznic w dziewięciu specjalnościach (otolaryngologia - 204 placówki, okulistyka - 147, ginekologia - 456, urologia -134, chirurgia - 582, ortopedia - 267, kardiologia - 165, psychiatria - 152, kardiochirurgia - 25) wysłaliśmy kwestionariusze opracowane przez uznanych specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Wybraliśmy zabiegi i schorzenia, których leczenie najlepiej świadczy o profesjonalizmie placówki. W podobny sposób, tym razem przy pomocy specjalistów z zakresu zarządzania i funkcjonowania szpitali, stworzyliśmy tzw. ankietę ogólną. Odpowiedzi na zawarte w niej pytania miały świadczyć o zagrożeniu wystąpieniem zakażeń szpitalnych i komforcie pobytu pacjenta w placówce podczas wykonywania zabiegu.
Po zsumowaniu punktów uzyskaliśmy listę najlepszych klinik i oddziałów szpitalnych, pokazującą, gdzie najlepiej wykonywane są najczęstsze zabiegi planowe (na które czekają chorzy nie wymagający natychmiastowej pomocy). Oddzielnie prezentujemy również pełną ocenę danej specjalności, na którą złożyły się wyniki uzyskane w poszczególnych procedurach medycznych, zsumowane z punktami przyznanymi w ankiecie ogólnej. Na rozesłane przez "Wprost" kwestionariusze odpowiedziała większość najbardziej renomowanych ośrodków medycznych w kraju. Szczegóły dotyczące metodologii rankingu podamy za dwa tygodnie pod wskazanym adresem internetowym.

Zob. też:

Szpitale na oko
Najlepszym ośrodkiem okulistycznym w Polsce (w ocenie ogólnej) okazał się Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach. Od 1974 r. kieruje nim prof. Ariadna Gierek-Łapińska. Katowicka placówka jest tzw. szpitalem monospecjalistycznym (w styczniu 1999 r. zyskała pełną autonomię), co pozwoliło rozwinąć kompleksową opiekę nad pacjentem - od wprowadzenia pełnej diagnostyki po najnowsze metody terapii. - Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą i mamy znakomitych fachowców, potrafimy dokładnie zdiagnozować pacjentów i leczyć na takim samym poziomie jak w najlepszych klinikach okulistycznych na świecie - mówi "Wprost" prof. Gierek-Łapińska. W szpitalu, w którym jest 270 łóżek, co roku leczy się 10,5 tys. pacjentów, wykonuje się 6,5 tys. operacji i udziela 72 tys. porad ambulatoryjnych. Przyjezdnym udostępniono hotel, w którym przebywają ci, którzy mogą się leczyć ambulatoryjnie.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach przeprowadza się najtrudniejsze operacje, takie jak zabiegi witroretinalne, polegające na likwidowaniu odwarstwienia siatkówki i zmian w ciele szklistym (występujących najczęściej u chorych na cukrzycę). W katowickiej klinice - jako jednej z sześciu na świecie - zabiegi te wykonuje się za pomocą specjalnego lasera (wprowadzane do wnętrza gałki ocznej urządzenie usuwa zmiany chorobowe i jednocześnie zamyka naczynia krwionoś-ne. W Katowicach - równocześnie z trzema podobnymi ośrodkami w Europie - cztery lata temu zainicjowano leczenie tzw. wilgotnej postaci starczego zwyrodnienia plamki siatkówki oka (nieprawidłowy rozrost naczyń krwionośnych powodujący uszkodzenie siatkówki).

Usłyszeliśmy, że warto
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (pierwsze miejsce w zakresie otolaryngologii) szef i założyciel ośrodka prof. Henryk Skarżyński od wielu lat realizuje nowatorski w Polsce i na świecie program leczenia całkowitej głuchoty oraz wczesnego diagnozowania noworodków. Specjaliści centrum dobierają aparaty słuchowe osobom tracącym słuch, rehabilitują dzieci po założeniu aparatów i leczą wady wymowy. Niedawno instytut uruchomił całkowicie skomputeryzowane i połączone wewnętrzną siecią Międzynarodowe Centrum Leczenia Zaburzeń Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą. Pacjenci po zarejestrowaniu otrzymują karty magnetyczne, na których zapisywane są wszelkie badania i konsultacje. Rozmieszczone w ośrodku czytniki pozwalają choremu sprawdzić, o której godzinie i przez kogo zostanie przyjęty. Od półtora roku prowadzone są konsultacje online. Aby skorzystać z porady specjalisty, wystarczy się zalogować na stronie instytutu i wysłuchać diagnozy. Pacjenci mogą też skorzystać z wideokonsultacji. Muszą się tylko zgłosić do jednego z punktów znajdujących się w Ostrołęce, Siedlcach czy Radomiu. Miejscowi lekarze przesyłają wtedy - przy użyciu sieci komputerowej - dotychczasowe badania i diagnozy prof. Skarżyńskiemu, który sam decyduje o dalszym sposobie leczenia pacjenta. Przed kilkunastoma dniami prof. Skarżyński wykonał u 60-letniego pacjenta pierwszą w Polsce nawigowaną obrazem operację zatok obocznych nosa, transmitowaną jednocześnie przez Internet podczas I Międzynarodowej Konferencji Telemedycyny.
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie prawie od 10 lat uzyskuje się najlepsze na świecie wyniki wszczepiania implantów ślimakowych. Potwierdza to przykład tłumaczki Sylwii Królikowskiej, której polscy lekarze przywrócili słuch i mowę po wszczepieniu tzw. implantu pniowego (podłączanej do pnia mózgu nowej generacji protezy ucha wewnętrznego). Pacjentka nie tylko potrafi swobodnie porozumiewać się po polsku, ale posługuje się też dwoma językami obcymi: niemieckim, który znała wcześniej, i włoskim, którego nauczyła się już po operacji. - Po niemiecku jestem w stanie rozmawiać nawet przez telefon, potrafię też odróżnić, kto jest moim rozmówcą: kobieta czy mężczyzna - mówi "Wprost" Sylwia Królikowska.

Złożyć się w całość
W Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich (najlepszym w kraju szpitalu ortopedycznym) wszystkie oddziały, a także laboratorium analityczne, izba przyjęć, poradnie i gabinety lekarskie, są połączone siecią komputerową. Wyniki badań i diagnozy są przekazywane w formie elektronicznej, a lekarze mają do nich dostęp z każdego stanowiska. Dane są też archiwizowane na płytach CD. Szpital co roku przyjmuje 8 tys. pacjentów, wykonuje 7 tys. operacji, a kolejka do zabiegów planowych sięga aż 3 lat! Od 5 lat szpitalem zarządza dr Bogdan Koczy, który pracuje w nim od 1975 r. Zanim został dyrektorem placówki, przeszedł w tym ośrodku wszystkie szczeble kariery - od młodszego asystenta, przez ordynatora oddziału, którym został już w wieku 32 lat. - Postawić pacjentów na nogi to mój cel. Tylko tyle i aż tyle - mówi Koczy. Czasem, również w wypadku okulistyki czy otolaryngologii, to dla pacjentów cel graniczący niemal ze zmartwychwstaniem.

Janusz Michalak


Prof. Ariadna Gierek-Łapińska
Niektórzy pacjenci z zaćmą będą u nas wkrótce operowani ambulatoryjnie. Jeśli przyczyną tego schorzenia nie jest cukrzyca, a pacjent nie cierpi z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego, to możemy zabieg wykonać w ciągu zaledwie godziny. Na drugi dzień pacjent będzie już normalnie widział i po kontroli może opuścić szpital.

Prof. Henryk Skarżyński
Koszt jednej operacji całkowitej głuchoty w ośrodku na zachodzie Europy wynosi 50 tys. euro, a u nas ta sama operacja kosztuje 3,8 tys. zł. Zoperowanie w ciągu miesiąca jedynie 4-5 pacjentów z zagranicy wystarczyłoby, aby utrzymać cały instytut!

Okulistyka
Najlepsze szpitale

 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiej AM >Katowice300
 2. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn220
 3. ZOZ Szpital Specjalistyczny św. Łukasza > Końskie219
 4. NZOZ Mediq > Legionowo215
 5. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego > Warszawa207
 6. Wojewódzki Szpital Okulistyczny Oddział Urazów Oka > Kraków199
 7. Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego > Wrocław195
 8. Szpital Wojewódzki > Koszalin192
 9. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno190
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 > Tychy184
11. SP Szpital Wojewódzki > Zamość184
12. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg181
13. Szpital Zespolony > Kalisz179
14. Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku UM > Łódź177
15. SP Szpital Kliniczny nr 1 > Lublin177
16. Szpital Wojewódzki > Łomża176
17. SP Szpital Wojewódzki > Gorzów Wielkopolski 167
18. SP Szpital Kliniczny nr 2 > Szczecin165
19. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra162
20. SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela > Bydgoszcz161

Leczenie jęczmienia i gradówki
 1. Wojewódzki Szpital Okulistyczny Oddział Urazów Oka > Kraków352
 2. Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego > Wrocław253
 3. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn231
 4. SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela > Bydgoszcz213
 5. SP Szpital Kliniczny nr 2 > Szczecin193
 6. ZOZ Szpital Specjalistyczny św. Łukasza > Końskie186
 7. Szpital Wojewódzki > Koszalin173
 8. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno171
 9. Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawa171
10. Niepubliczny Zespół ZOZ Miedziowe Centrum Zdrowia SA > Lubin165
11. SP Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiej AM > Katowice 163
12. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra153
13. NZOZ Mediq > Legionowo147
14. Szpital Specjalistyczny > Piła147
15. SP Szpital Kliniczny nr 1 > Lublin145
16. SPZOZ > Świdnica141
17. SP Szpital Wojewódzki > Zamość140
18. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg138
19. Szpital Wojewódzki > Łomża138
20. Klinika Okulistyki IPCZD > Warszawa137

Leczenie zaćmy
1. SP Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiej AM > Katowice362
 2. Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego > Warszawa361
 3. NZOZ Mediq > Legionowo350
 4. Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego > Nałęczów347
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 > Tychy320
 6. Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku UM > Końskie306
 7. ZOZ Szpital Specjalistyczny św. Łukasza > Końskie304
 8. SP Szpital Wojewódzki > Gorzów Wielkopolski286
 9. Szpital Zespolony > Kalisz281
10. Katedra i Klinika Okulistyki AM > Bydgoszcz271
11. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn270
12. SPZOZ Szpital nr 2 > Mysłowice256
13. Zespół Diagnostyki i Chirurgii Oka Lensmed NZOZ > Kielce254
14. SP Szpital Kliniczny nr 1 > Lublin251
15. SP Szpital Wojewódzki > Zamość250
16. II Wydział Lekarski AM Katedra i Klinika Okulistyki Szpital Okulistyczny > Warszawa246
17. SPZOZ > Świdnica244
18. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg242
19. Szpital Wojewódzki > Koszalin241
20. Szpital Wojewódzki > Łomża237

Leczenie zmian w rogówce
 1. SP Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiej AM > Katowice376
 2. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno181
 3. Niepubliczny Zespół ZOZ Miedziowe Centrum Zdrowia SA > Lubin172
 4. ZOZ Szpital Specjalistyczny św. Łukasza > Końskie168
 5. SP Szpital Wojewódzki > Zamość163
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg162
 7. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn161
 8. Szpital Wojewódzki > Koszalin161
 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny > Siedlce156
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 > Tychy154
11. Szpital Wojewódzki > Łomża153
12. Szpital Zespolony > Kalisz152
13. SP Szpital Wojewódzki > Gorzów Wielkopolski148
14. Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku UM > Łódź148
15. SPZOZ Szpital Zespolony > Kędzierzyn-Koźle147
16. NZOZ Mediq > Legionowo147
17. ZOZ Szpital Specjalistyczny św. Łukasza > Końskie141
18. SPZOZ > Kłodzko141
19. WSZS > Słupsk140
20. Szpital Specjalistyczny > Grudziądz139


Otolaryngologia
Najlepsze szpitale
1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu > Warszawa384
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań281
3. Szpital Uniwersytecki > Kraków259
4. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 > Łódź204
5. Klinika Otolaryngologii AM > Warszawa194
6. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń193
7. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki > Zamość192
8. Szpital Wojewódzki > Bełchatów188
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej > Bolesławiec179
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 > Lublin177
11. Instytut Centrum Zdrowia Matki-Polki > Łódź176
12. Dziecięcy Szpital Kliniczny > Lublin175
13. Szpital Wojewódzki > Koszalin173
14. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital im. T. Chałubińskiego > Ostrów Wielkopolski173
15. SPSK nr 1 Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani > Gdańsk172
16. Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego > Wrocław169
17. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra169
18. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM > Szczecin168
19. Szpital Specjalistyczny > Piła168
20. Szpital Miejski > Gdynia168

Leczenie przewlekłego zapalenia, przerostu i ropnia migdałka
 1. Dziecięcy Szpital Kliniczny > Lublin384
 2. Szpital Wojewódzki > Koszalin351
 3. SPZOZ > Świdnica350
 4. Niepubliczny Zespół ZOZ Miedziowe Centrum Zdrowia SA > Lubin347
 5. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital im. T. Chałubińskiego > Ostrów Wielkopolski340
 6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań332
 7. Szpital Specjalistyczny > Piła319
 8. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SPZOZ > Poznań319
 9. Wojewódzki Szpital Dziecięcy > Toruń317
10. Wojewódzki Szpital Dziecięcy SPZOZ > Dziekanów Leśny313
11. Wojewódzki Szpital Zespolony > Leszno312
12. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu > Warszawa312
13. Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego > Wrocław292
14. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra287
15. Clinica Medica - Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią > Gdynia281
16. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki > Zamość268
17. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg256
18. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń255
19. Szpital Specjalistyczny > Wejherowo253
20. Szpital Wojewódzki > Bełchatów252

Leczenie przewlekłego zapalenia krtani, jej polipów, brodawczaków i obrzęku
 1. Szpital Uniwersytecki > Kraków377
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki > Zamość350
 3. Dziecięcy Szpital Kliniczny > Lublin334
 4. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń312
 5. Szpital Specjalistyczny > Wejherowo292
 6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM > Szczecin 284
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań267
 8. SPSK nr 1 Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani > Gdańsk267
 9. Szpital Zespolony > Kalisz264
10. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu > Warszawa264
11. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg263
12. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 > Łódź262
13. Szpital Wojewódzki > Koszalin261
14. Szpital Wojewódzki > Suwałki256
15. SPZOZ > Świdnica255
16. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SPZOZ > Poznań254
17. Szpital Specjalistyczny > Piła254
18. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra252
19. Szpital Miejski > Gdynia252
20. Klinika Salus sp. z o.o. > Słupsk249

Leczenie uszkodzenia kosteczek słuchowych
1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu > Warszawa384
 2. Szpital Uniwersytecki > Kraków348
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań219
 4. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 > Łódź214
 5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 > Lublin209
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń201
 7. Klinika Otolaryngologii AM > Warszawa195
 8. Instytut Centrum Zdrowia Matki-Polki > Łódź194
 9. Szpital Specjalistyczny > Piła185
10. Zespół Opieki Zdrowotnej > Bolesławiec182
11. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital im. T. Chałubińskiego > Ostrów Wielkopolski178
12. Centralny Szpital Kliniczny MON Wojskowego Instytutu Medycznego > Warszawa174
13. SPSK nr 1 Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani > Gdańsk174
14. Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej Uniwersytetu Medycznego > Łódź172
15. SP Zespół Opieki Zdrowotnej > Kołobrzeg171
16. Szpital Wojewódzki > Koszalin169
17. Szpital Wojewódzki > Łomża169
18. Szpital Wojewódzki > Bełchatów167
19. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Wrocław167
20. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM > Szczecin167

Leczenie całkowitej głuchoty
 1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu > Warszawa384
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań230
 3. Klinika Otolaryngologii AM > Warszawa164
 4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki > Zamość100
 5. Szpital Zespolony > Kalisz89
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg88
 7. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń87
 8. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 > Łódź87
 9. Instytut Centrum Zdrowia Matki-Polki > Łódź87
10. NZOZ Zespół Klinik Specjalistycznych Szpital w Puszczykowie > Puszczykowo85
11. Wojewódzki Szpital Zespolony > Leszno84
12. Szpital Wojewódzki > Bełchatów84
13. Dziecięcy Szpital Kliniczny > Lublin84
14. Zespół Opieki Zdrowotnej > Bolesławiec83
15. PS ZOZ > Inowrocław82
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 > Lublin82
17. Szpital Wojewódzki > Koszalin81
18. Szpital Wojewódzki > Suwałki81
19. SPZOZ > Świdnica80
20. Szpital Specjalistyczny > Piła79

Leczenie nowotworów krtani
 1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu > Warszawa384
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań377
 3. Szpital Bielański SPZOZ > Warszawa363
 4. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra347
 5. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 > Łódź342
 6. SPSK nr 1 Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani > Gdańsk337
 7. Szpital Zespolony > Kalisz337
 8. Szpital Uniwersytecki > Kraków325
 9. Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej Uniwersytetu Medycznego > Łódź312
10. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki > Zamość310
11. Szpital Miejski > Gdynia302
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM > Szczecin292
13. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki > Gorzów Wielkopolski291
14. SPZZOZ > Czeladź282
15. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej > Cieszyn274
16. NZOZ Zespół Klinik Specjalistycznych Szpital w Puszczykowie > Puszczykowo272
17. Szpital Wojewódzki > Bełchatów272
18. Zespół Opieki Zdrowotnej > Bolesławiec270
19. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Wrocław269
20. SPZOZ > Świdnica268

Leczenie polipów i torbieli oraz przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
 1. Szpital Uniwersytecki > Kraków377
 2. Wojewódzki Szpital Zespolony > Kielce341
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 > Poznań332
 4. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń327
 5. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra317
 6. NZOZ Asklepios BP sp. z o.o. > Rzeszów312
 7. SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela > Bydgoszcz311
 8. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital im. T. Chałubińskiego > Ostrów Wielkopolski310
 9. Klinika Salus sp. z o.o. > Słupsk307
10. Wojewódzki Szpital Dziecięcy SPZOZ > Dziekanów Leśny306
11. Szpital Specjalistyczny SPZOZ > Grudziądz300
12. SPZZOZ > Kozienice297
13. Szpital Zespolony > Kalisz 296
14. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 > Łódź294
15. Instytut Centrum Zdrowia Matki-Polki > Łódź293
16. NZOZ Zespół Klinik Specjalistycznych Szpital w Puszczykowie > Puszczykowo292
17. Szpital Wojewódzki > Bełchatów291
18. Wojewódzki Szpital Zespolony > Leszno291
19. Szpital Rejonowy SPZOZ > Tomaszów Mazowiecki290
20. Dziecięcy Szpital Kliniczny > Lublin290


Ortopedia
Najlepsze szpitale
1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej > Piekary Śląskie377
2. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 > Poznań361
 3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii > Warszawa355
 4. Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Ortopedii CSK MON > Warszawa215
 5. Szpital Wojewódzki nr 2 - Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej > Rzeszów213
 6. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny > Zakopane199
 7. Szpital Wojewódzki > Bielsko-Biała187
 8. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno184
 9. SP Specjalistyczny ZOZ > Elbląg179
10. SPZOZ > Lubań177
11. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego > Kraków177
12. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra177
13. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Bydgoszcz175
14. Klinika Ortopedii Dziecięcej PAM > Szczecin174
15. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn172
16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej > Olsztyn171
17. SP Szpital Kliniczny AM Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu > Bydgoszcz170
18. Szpital TZMO Matopat > Toruń169
19. Oddział Urazowo-Ortopedyczny i Chirurgii Ręki WSS im. Rydygiera > Kraków162
20. Szpital Specjalistyczny > Grudziądz161

Wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego
1. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 > Poznań361
 2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii > Warszawa343
 3. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej > Piekary Śląskie320
 4. Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Ortopedii CSK MON > Warszawa157
 5. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego > Kraków139
 6. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Bydgoszcz118
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej > Olsztyn114
 8. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II > Krosno97
 9. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika > Łódź90
10. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn87
11. SPZOZ > Lubań85
12. Szpital Wojewódzki > Zielona Góra83
13. Szpital Specjalistyczny > Grudziądz81
14. Instytut Reumatologiczny - Klinika Reumoortopedii > Warszawa79
15. Szpital Wojewódzki nr 2 - Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej > Rzeszów78
16. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Wojewódzki > Bełchatów68
17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny > Siedlce66
18. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń61
19. SP Specjalistyczny ZOZ > Elbląg59
20. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny > Zakopane54

Wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego
 1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej > Piekary Śląskie324
 2. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 > Poznań310
 3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii > Warszawa293
 4. Instytut Reumatologiczny - Klinika Reumoortopedii > Warszawa149
 5. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego > Kraków104
 6. Szpital Specjalistyczny > Grudziądz85
 7. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Śląskiej AM SPSK nr 7 GCM >Katowice75
 8. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Wojewódzki > Bełchatów72
 9. Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Ortopedii CSK MON > Warszawa71
10. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika > Łódź61
11. Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera > Łódź47
12. Klinika Ortopedii Dziecięcej PAM > Szczecin41
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej > Olsztyn40
14. Wojewódzki Szpital Zespolony > Elbląg39
15. SP Specjalistyczny ZOZ > Elbląg38
16. Szpital Wojewódzki nr 2 - Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej > Rzeszów38
17. Wojewódzki Szpital Zespolony > Siedlce38
18. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Bydgoszcz37
19. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny > Zakopane35
20. SPZOZ Szpital Wojewódzki > Jelenia Góra34

Ortopedia i traumatologia dziecięca
 1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej > Piekary Śląskie377
 2. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 > Poznań361
 3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii > Warszawa355
 4. Szpital Wojewódzki nr 2 - Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej > Rzeszów213
 5. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny > Zakopane199
 6. SP Specjalistyczny ZOZ > Elbląg179
 7. Klinika Ortopedii Dziecięcej PAM > Szczecin174
 8. SP Szpital Kliniczny AM Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu > Bydgoszcz170
 9. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno126
10. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego > Kraków122
11. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Bydgoszcz121
12. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Śląskiej AM SPSK nr 7 GCM > Katowice110
13. Wojewódzki Szpital Zespolony > Toruń99
14. Szpital Wojewódzki > Koszalin 98
15. SPZOZ > Lębork95
16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 > Tychy94
17. Szpital Powiatowy > Biskupiec91
18. Szpital Wojewódzki > Zielona Góra88
19. SPZOZ Szpital Wojewódzki > Jelenia Góra87
20. Szpital TZMO Matopat > Toruń85

Leczenie stanów pourazowych
 1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej > Piekary Śląskie346
 2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii > Warszawa326
 3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 > Poznań271
 4. Szpital Wojewódzki > Bielsko-Biała187
 5. Klinika Ortopedii Dziecięcej PAM > Szczecin174
 6. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno169
 7. Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Ortopedii CSK MON > Warszawa161
 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 - Oddział Ortopedyczno-Urazowy > Bytom159
 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej > Olsztyn156
10. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny > Zakopane149
11. Oddział Urazowo-Ortopedyczny WSS im. Rydygiera > Kraków148
12. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika > Łódź148
13. Wojewódzki Szpital Zespolony > Siedlce146
14. ZOZ > Lębork139
15. SP Specjalistyczny ZOZ > Elbląg134
16. SPZOZ > Lubań133
17. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego > Kraków133
18. Szpital Wojewódzki > Zielona Góra133
19. Szpital Powiatowy > Biskupiec132
20. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Bydgoszcz131

Leczenie złamań
1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej > Piekary Śląskie377
 2. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 > Poznań361
 3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii > Warszawa355
 4. Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Ortopedii CSK MON > Warszawa215
 5. Szpital Wojewódzki nr 2 - Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej > Rzeszów213
 6. Szpital Wojewódzki > Bielsko-Biała187
 7. Wojewódzki Szpital Podkarpacki > Krosno184
 8. SP Specjalistyczny ZOZ > Elbląg179
 9. SPZOZ > Lubań177
10. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego > Kraków177
11. Szpital Wojewódzki SPZOZ > Zielona Góra177
12. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką > Bydgoszcz175
13. Miejski Szpital Zespolony > Olsztyn172
14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ortopedczno-Urazowej > Olsztyn171
15. SP Szpital Kliniczny AM Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu > Bydgoszcz170
16. Oddział Urazowo-Ortopedyczny i Chirurgii Ręki WSS im. Rydygiera > Kraków162
17. Szpital Specjalistyczny > Grudziądz161
18. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Śląskiej AM SPSK nr 7 GCM > Katowice160
19. Wojewódzki Szpital Zespolony > Siedlce160
20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 - Oddział Ortopedyczno-Urazowy > Bytom159
[ wyślij ]    Możesz powiadomić znajomych o tym artykule
[ drukuj ]    Przyjazna wersja do druku
[ forum ]    Skomentuj ten artykuł na Forum Wprost. Aktualna liczba komentarzy | forum - [2]
opcje> okładki
[ CITI Bank - artykul sponsorowany ]
citi karta
Nowy sposób na wygodne opłacanie rachunków
Są rzeczy, które można załatwić łatwiej i sprawniej niż dotychczas!
więcej...
[ Poczta ]
  Aby sprawdzić pocztę, podaj:
Login
Hasło
Załóż konto w prestiżowej domenie poczta.wprost.pl

[ Newsletter ]
Zaznacz Newslettery Wprost które chcesz otrzymywać:
Zapowiedzi tygodnika
Z ostatniej chwili
więcej nt subskrypcji
[ Galeria Sawki ][ Polecamy ]
* Kariera Wprost
* Wiadomości z Wprost
* BusinessWeek
* Psy.pl
* Koty.pl
* 1000. numer Wprost
* Certyfikat Wprost
* Nagrody Kisiela
* Konfrontacje Naukowe
* Symbole III RP

Puls Biznesu
[ Wprost ]
© AWR Wprost 1998 - 2003
 Wprost Online  |  Archiwum  |  Kariera  |  Ludzie  |  Prenumerata  |  Reklama  |  Komunikaty prasowe
 Forum  |  Poczta  |  Cafe  |  Newslettery  |  Wiadomości z Wprost  |  Kontakt  |  Psy.pl  |  Koty.pl
Uwagi odnośnie działania serwisu prosimy wysyłać za pomocą formularza